- HAKKIMIZDA

  • Facebook
  • Twiiter
  • Instagram
  • Youtube

Vazifemiz (Mission)
Var olan kültürel değerlerimizin yaşatılması ve tanıtılması için kültürel mirasımız olan şehirlerimizin korunması, geliştirilmesi, yaşanılan şehri temel alan hemşerilik bilinci oluşturulması, kul hakkı ve komşuluk hukukuna dayalı, çevreyi koruyup gözeten bir şehir hayatının tesisi için çalışmalar yapmak.

Ufkumuz (Vision)
Medeniyetimizin kültürel birikimini; ülkemizin ve şehirlerimizin kültür politikalarına yön vererek, tüm dünyaya taşımak.

İlkelerimiz (Principles)
Şeffaflık
Güven ve adalet duygusunu sarsmamak
Kul ve kamu Hakkına riayet
Değerlerimize aidiyet duygusu
Eleştirilere fırsat olarak görmek