- Şehircilik Şurasının 2. Çalışma Toplantısı

  • Facebook
  • Twiiter
  • Instagram
  • Youtube
Şehircilik Şurasının 2. Çalışma Toplantısı

644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 27'nci maddesi çerçevesinde Bakanlığımızca "Şehircilikte Yeni Vizyon "teması ile düzenlenen Şehircilik Şurasının 2. çalışma toplantısı 20-21 Şubat tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilmiştir. Toplantının açılış konuşması Şura Yönlendirme Kurulu ve İstişare Komisyonunun başkanlıklarını yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu tarafından yapılmıştır. Şura ile şehircilik konusunda temel meseleleri ve üretilecek yeni yaklaşımları tespit etmeyi amaçladıklarını kaydeden Tuzcuoğlu, şehirciliğin yeni pusulasını ortaya koymak istediklerini dile getirmiştir.

100 farklı kurum ve kuruluştan 129 temsilci ile Şura Sekretaryasından oluşan 150 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; belirlenen 4 temel alanda hazırlanacak komisyon raporlarının Şura kılavuzunda açıklanan I. Giriş ve II. Mevcut Durumun Değerlendirilmesi kısımlarını tamamlamaya yönelik çalışmalar yürütülmüştür. 3 oturum halinde yürütülen toplantılarda komisyon üyeleri belirlenen alt çalışma başlıkları üzerinde görüşlerini bildirmiş ve alınan kararlar toplantı tutanağına işlenmiştir.

Şehircilik Şurasının 3. çalışma toplantısı 20-21 Mart 2017 tarihlerinde Antalya'da yapılacak olup bu toplantıda sorun alanlarının çözümüne yönelik tavsiye kararları geliştirilecektir.