- Şehircilik Şûrası Genel Kurulu 8 Kasım Dünya Şehircilik Gününde Toplanıyor

  • Facebook
  • Twiiter
  • Instagram
  • Youtube
Şehircilik Şûrası Genel Kurulu 8 Kasım Dünya Şehircilik Gününde Toplanıyor

Şehircilik Şurasının açılış töreni, Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Sn. Binali Yıldırım’ın teşrifleriyle 27 Ocak 2017 Cuma günü belediye başkanları, akademisyenler, bürokratlar, uzmanlar ve ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla (toplam 2100 kişi) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilmiştir. Açılış Töreni sonrası yapılan 1. Çalışma Toplantısında tanışma, başkan ve raportörlerin seçimi, alt çalışma başlıklarının belirlenmesi ve komisyon üyelerinin bu alt başlıklarda görevlendirilmesi çalışmaları yapılmıştır.

Komisyonların 2. Çalışma Toplantısı 20-21 Şubat 2017 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilmiştir.Toplantının açılış konuşması Şura Yönlendirme Kurulu ve İstişare Komisyonunun başkanlıklarını yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu tarafından yapılmıştır. 2. Çalışma Toplantısında komisyon raporlarının I.Giriş ve II. Mevcut Durumun Değerlendirilmesi kısımları tamamlanmıştır.

Komisyonların 3. Çalışma Toplantısı 20-21 Mart 2017 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilmiştir. Komisyon raporlarının III. Çalışma Konuları ve Tavsiye Kararları kısmı toplantıda ele alınmıştır.

Şura Ortak Çalışma Toplantısı 24-25 Nisan 2017 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.Komisyon raporları arasında olabilecek çakışma, uyumsuzluk ve tekrarların giderilmesi ve eksik kalan alanların tamamlanmasına yönelik teknik bir çalışma yapılmıştır.

Şura Ortak Çalışma Toplantısı 12-13 Haziran 2017 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Şura kavramlarının ortaya konulması ve kavramsallaştırma çalışmaları yapılmıştır.

4. çalışma toplantısı 11-12 Temmuz 2017 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir. Toplantıda tavsiye kararlarına nihai hali verilerek taslak eylem planı hazırlanmıştır.

Şehircilik Şurası, 8 Kasım Dünya Şehircilik Gününü de içerecek şekilde 8-9 Kasım 2017 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek Genel Kurul çalışmaları ile tamamlanacaktır.